Lady Vita
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Lady Vita kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lady Vita, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lady Vita verstrekt.

Lady Vita kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw medische gegevens

Waarom Lady Vita gegevens nodig heeft

Lady Vita verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Lady Vita uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit voeding gerelateerde dienstverlening.

Hoe lang Lady Vita gegevens bewaart

Lady Vita bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

Delen met anderen

Lady Vita verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien u hiervoor toestemming heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Lady Vita worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.ladyvita.nl. Lady Vita gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ladyvita.nl. Lady Vita zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Lady Vita neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lady Vita maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Lady Vita verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lady Vita op via info@ladyvita.nl.